Zabezpečujeme široké spektrum odborných školení a kurzov:

všeobecné školenie BOZP vedúcich zamestnancov a zamestnancov

školenie zástupcov zamestnancov

školenie na obsluhu elektrických zariadení v zmysle § 20 vyl. č. 508/2009 Z.z.

školenie poskytovania prvej pomoci k § 20 vyhl. č. 508/2009 Z.z.

školenie BOZP na stavebné práce a činnosti

školenie práce vo výškach

školenie OPP vedúcich zamestnancov a zamestnancov

odborná príprava protipožiarnych hliadok právnickej osoby

odborná príprava protipožiarnych hliadok fyzickej osoby

odborná príprava protipožiarnych hliadok pracoviska

odborná príprava protipožiarnych asistenčných hliadok

odborná príprava osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase.